Lula le rona, Morena,
Re utloe molemo oa hao;
Ha re na letho la rona,
Rona mafutsana a hao.

Lula le rona, ‘Moloki,
Le mantsoe a hao a matle;
Re thuse re se fapohe
Melaong ea hao e metle.

Lula le rona, Ra-khanya,
U re bonesetse rona;
Re tsebe ho li boloka,
Litaba tsa hao kaofela.

Lula le rona, Monghali,
Ka lereko le ka toka;
Re lakatsa ho U tseba,
Le tsela ea boiketlo.

Lula le rona, Molimo,
U re boloke ka mosa;
Likotsing, lefatsheng lena,
U re pholose, Morena.