1 Moy‘a Ntate, Mobonesi,
Moya wa go halalela,
U ahe go ’na u ’notshi,
U buse tsa ka kaofela.

2 Taba tsa gago,Motshedisi,
di sebeditse poelo;
U bile Mo—ntsamaisi
Tseleng ya ka ya tumelo

3 Ke wena lesedi la ka,
U mponeseditse pelong;
U nthutile tsa go baka
dibeng tsohle le melatong.

4 U hlwekise pelo ya ka,
Tse mpe di tloswe ke wena;
’Me ditaba tsa go loka
di hlole, di ba teng ho‘na.

5 Phetha mosebetsi wa gago,
Moy‘a Jesu, Moy‘a pako;
Se qadilweng ka mohau;
U se phetha ka lerato.

6 dintho tse ho‘na kaofela,
Pelo, moya, le kelello,
di buswe ke wena feela,
Ke tiiseletswe topollo.