Iyo Jehovah (Jehovah)
Iyo Jehovah (Jehovah)
Iyo Jehovah (Jehovah)
O lefika laka
[You’re my rock of ages]

O lefika laka (Jehovah)
O lefika laka (Jehovah)
O lefika laka ntate (Jehovah)
O lefika laka

O lefika laka ntate waka (Jehova)
O lefika laka Jeovah (Jehovah)
O lefika laka (Jehovah)
O lefika laka (Jehovah)
O lefika laka

Ngizocasha kuwe mina baba
[I’ll hide by you father] Ngizohamba nawe njalo nje
[I’ll walk with you always] Ngoba wena
[Because you] Ngoba wena, ngoba wena
Hayi baba baba
Uyinqaba yami
[You’re my rock of ages] Yeha, yeha

Jehovah (Jehovah)
Jehovah (Jehovah)
Jehovah (Jehova)
Uyinqaba yami