Re rata ha re ka bona
Jesu,letsatsi la rona
Taba tsa hae ke leseli
le lelekisang lefifi.

Re khelohile hakaakang!
Re tla botsa tsela ho mang?
Tsela ya ‘nete ke Jesu;
Tlong, a re ‘matleng, ba heso.

Baitshephi ba lahleha
Ba leng boi ba teneha
ha ho bohlale ho batho
Le matla a sieo koano.

Ea sa rateng ho timela
A latele Jesu feela
A se ke a tshaba letho
A hlobohe tsa bokhopo

Leha batho ba mo tshwenya
ha ba ka ke ba mo senya
Jesu a ka tlohela joang
Bana ba hae ba mo ratang?

Ea itshepetseng Morena
O tla pholoha ho eena
O tla kena leholimong
A lule lehlohonolong

Jesu, ‘Moloki e motle
Tlosa ho ‘na libe tsohle
ke fetohe ka tumelo
ke itshabise timelo.

Submitted by: Terry