U Jesu wam’ uyaphila
Ngiyakwesaba yini na
Igazi lakhe linginqobele
Ngiyindlalifa yezulu
Ithuna selinqotshiwe
uJesu wam’ uyaphilaFor more information and support on COVID-19 please visit www.sacoronavirus.co.za.

Top