1. Vhadzia vhutali vho da
Vha vhudzisa cha ralo!
Hee vhayuda nne ri toda
Khosi yanu yo daho.
Shangoni la bubva-duvha
Ho vhonala naledzi;
Yo ri vhidza u mu luvha.
Khosi yo bebelwa-fhi?

2. Vha Yerusalema vha tshuwa;
Na Herode o vha pfa.
Vha manwalo vha tuwa
Vhari: “Mika o ri fha
Fhungo line la vhaliwa,
Li sa ri Yerusalema;
Khosi I no do bebiwa
Li ri ndi ya Bethlehema.”