All Hymns

Malibonge, malibongwe, malibongwe, iGama leNkosi Uphakeme, Uphakeme, Uphakeme, uJesu ‘phakeme Unamandla, Unamandla, Unamandla, uJesu ‘namandla